فیلی در آتش سوخت!

فیلی در آتش سوخت!

فیلی در آتش سوخت چند سال پیش در یک سیرک محلی یک فیل در آتش سوخت و نکته جالب این بود که او اگر پایش بسته نبود، می توانست فرار کند. این مطلب با نوشته های پاولو کوییلو درباره اهلی…