ویدئو مارکتینگ با فیلم های افسون کننده

ویدئو مارکتینگ با فیلم های افسون کننده

ویدئو مارکتینگ با فیلم های افسون کننده به گفته کاوازاکی یکی از تحلیلگران بازاریابی ویدیوی Jarboe  است. پس از بررسی 40 میلیون ویدیو در یوتیوب که بیش از 7 میلیارد بار دیده شدند، نشان می دهد زمان اکثر ویدیوهای افسونگر و جذاب بیشتر…